Lagring av private opplysninger

JARVISX4 er opptatt av å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder og håndterer alle personopplysninger på en sikker og kryptert måte. Vi selger, videreformidler eller bytter ikke personopplysninger til tredjepart.

Hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på kundeservice via epost til jarvisx4(æt)gmail.com.

 

HVORFOR OG HVA SLAGS PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Registrerer salgsordre i våre varehus. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.
  • Gjennomføre kjøp på JarvisX4.no. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av kjøpsavtalen med deg.
  • Opprette og administrere bruker på “Mine sider”. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke brukeravtale med deg.
  • Sende ut nyhetsbrev, tilbud og informasjon. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke
  • Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato, adferdsdata fra JarvisX4.no, tidligere kjøpshistorikk hos JARVISX4. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke. Delta i konkurranser i regi av JARVISX4. Navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, fødselsdato. Behandlingen skjer på grunnlag av ditt samtykke.
  • Sikre gode kundeopplevelser på JarvisX4.no ved bruk av informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her https://www.JarvisX4.no/cookies. Behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å tilpasse og utvikle JarvisX4.no.

 

LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som er vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger som vi behandler i forbindelse med salg eller kjøpsavtale du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til JARVISX4s oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt, som for eksempel plikt til å føre regnskap eller plikt for forhandlere til å føre fortegnelser etter våpenforskriften.

 

DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på jarvisx4(æt)gmail.com.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

KLAGER

Du har ingen plikt til å gi JARVISX4 dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester fra JARVISX4 som beskrevet under punkt 1, er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.